کابل فیبر نوری کانالی

 

کابل فیبر نوری ژله فیلد کانالی (OCFC)

shahidghandi (7)

این نوع کابل عموماً در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود.

اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است.

براساس نیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد.

shahidghandi (8)shahidghandi (9)

۰۲۰۴-۰۰۰-OCFC-SM-SPEC-PBN

۰۲۰۴-۰۰۴-OCFC-MM-SPEC-PBN

۰۲۰۴-۰۰۶-OCFC-NZDSF-SPEC-PBN

کابل فیبر نوری خشک کانالی (OCUC)

shahidghandi (10)

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود.

براساس نیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد

shahidghandi (11)

shahidghandi (12)انواع دیتاشیت های کابل فیبر نوری کانالی:

۰۲۰۴-۰۰۰-OCUC-SM-SPEC-PBN

۰۲۰۴-۰۰۴-OCUC-MM-SPEC-PBN

۰۲۰۴-۰۰۶-OCUC-NZDSF-SPEC-PBN

ساختار کابل فیبر نوری خشک کانالی (OCUC)

۱- عنصر مقاوم مرکزی: عنصر مقاوم  مرکزی غیر فلز (FRP) با حداقل میانگین قطر ۲٫۵میلی متر.
۲- نخ جاذب رطوبت: نخ جاذب رطوبت به صورت مارپیچی روی عنصر مقاوم مرکزی قرار گرفته است.
۳- کر (Core): لوز تیوب ها با یک چرخش چپ و راست اطراف هسته مقاوم مرکزی پیچیده می شود. برای تطبیق لوز تیوب ها با عنصر مرکزی ممکن است از پرکننده های PP یا HDPE در ساختار کابل استفاده گردد.
۴- نوار جاذب رطوبت: یک لایه از نوار جاذب رطوبت با ضخامت کافی به صورت طولی سرتاسر لوز تویوب ها را احاطه کرده است. همپوشانی نباید کمتر از ۳میلی متر باشد.
۵- عنصر مقاوم میانی: یک لایه از نخ آرامید به صورت طولی روی نوار جاذب رطوبت را جهت نیروی کششی اضافی همپوشانی کرده است.

۶- نخ پوست کنی: دو نخ پوست کنی در دو طرف قطر کابل روی نوار جاذب رطوبت و زیر روکش خارجی قرار می گیرد. نخ پوست کنی باید مقاوم و انعطاف پذیری کافی برای برش نوار یا پلی اتیلن را دارا باشد.
۷- روکش خارجی/بیرونی: یک روکش مشکی HDPE روی نخ آرامید را پوشانده است. میانگین ضخامت روکش ۲میلی متر می باشد.