باکس های دیواری

باکس دیواری فیبر نوزی OCDF

باکس های دیواری (Wall Mounted-Box)

 

باکس FAT دیواری ۴۸ پورت

 PIC

 

ابعاد ۱۱*۳۰*۳۷ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP68 (ضد آب و گرد و خاک)

قابلیت سه کاسته ۱۲/۲۴ کر (قابلیت فیوژن تا ۷۲ کر)

حاوی فضای مخصوص برای اسپلیتر قلمی در هر کاست

حاوی فضای مخصوص جهت ۲۴ عدد آداپتور SC , Duplex

حاوی ۴ فضای ورودی گلند؛ دو گلند pg25، یک گلند pg21 ، یک گلند pg16

باکس FAT دیواری ۲۴ پورت

PIC

ابعاد ۸*۲۵*۳۰ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP68 (ضد آب و گرد و خاک)

حاوی فضای مخصوص برای اسپلیتر قلمی در هر کاست

دارای طبقه اضافی برای اسپلیتر کاستی

حاوی فضای مخصوص جهت ۱۲ عدد آداپتور SC , Duplex

حاوی ۳ فضای ورودی گلند؛ دو گلند pg21، یک گلند pg13.5

حاوی ۹ خروجی دراپ

باکس FAT دیواری ۱۶ پورت

PIC

ابعاد ۷*۲۲*۳۰ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP55 (ضد گرد و خاک) جهت استفاده در بیرون ساختمان

  باکس دیواری ۱۲ کر Outdoor

PIC

ابعاد ۵*۱۸*۲۰ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جهت استفاده در بیرون ساختمان (Outdoor)

 

  باکس دیواری ۸ کر Outdoor

PIC

ابعاد ۶*۲۰*۲۲ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)

جنس پلی اتیلن و دارای IP55 (ضد گرد و غبار) جهت استفاده در بیرون ساختمان (Outdoor)

  باکس دیواری ۴ کر

PIC

 

ابعاد ۴*۱۳*۲۲ (بدون در نظر گرفتن سایز گلند)جنس پلی کربنات و دارای IP55 (ضد گرد و غبار) جهت استفاده در بیرون ساختمان

OTO یا ATB با کاست ۴کر

PIC

 ۴ کر , SC , Simplex ابعاد ۳*۱۱*۱۵

جهت استفاده داخلی (Indoor)

OTO یا ATB با کاست ۲کر با درپوش شیشه ای

PIC

۲ کر , SC , Duplex  ابعاد ۲*۸٫۵*۱۱

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

OTO یا ATB با کاست ۲کر

PIC

 ۲ کر , SC , Duplex ابعاد ۲٫۵*۸٫۵*۱۰

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

OTO یا ATB بدون کاست ۲کر

PIC

۲ کر , SC , Simplex

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

OTO یا ATB بدون کاست ۲کر

PIC

۲ کر , SC , Simplex ابعاد ۲٫۵*۸*۱۲٫۵

جهت استفاده داخلی (Indoor)

 

بازگشت