محصولات SAE

SAE-PE-450-F

 PIC

مناسب برای ارسال و دریافت اطلاعت تمام دستگاه های شبکه

دارای ۵ پورت Rj45 و ۴ پورت PoE

هر ۵ پورت دارای پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps

هر ۵ پورت به صورت Auto Negotiation

هر ۵ پورت به صورت Auto MDI/MDIX

توان ۱۵٫۴ وات برای هر  ۴ پورت PoEدر مدل PE450-F

توان ۲۵٫۴ وات برای هر  ۴ پورت PoEدر مدل PE450-T

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال : Store-And-Forward

پهنای باند : ۱٫۶Gbps

دمای عملکرد از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از  ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۱۱۸x89x28mm

وزن: ۰٫۶۵Kg

مسافت قابل انتقال

SAE-PE890-F

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

هر ۹ پورت دارای پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps

همه پورتها به صورت Auto Negotiation

همه پورتها به صورت Auto MDI/MDIX

توان ۱۵٫۴ وات برای هر  ۸ پورت PoEدر مدل PE890-F

توان ۲۵٫۴ وات برای هر  ۸ پورت PoEدر مدل PE890-T

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۱۳۰W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

پهنای باند : ۱٫۶Gbps

دمای عملکرد از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از   ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۱۹۸x 102 x28mm

وزن: ۰۶۵Kg

مسافت قابل انتقال:  ۱۰۰ متر

دارای کیس فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE-890-FDGM

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای ۸ پورت PoE و در مجموع ۹ پورت Rj45

پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps برای هر ۹ پورت

قابلیت مدیریت پورت ها با استفاده از web Browser

هر ۹ پورت به صورت Auto Negotiation

هر ۹ پورت به صورت Auto MDI/MDIX

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر  ۸ پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد از   ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۲۷۰x181x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE-880F-2GC

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای ۸ پورت PoE و در مجموع ۱۰ پورت Rj45

پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps برای هر ۱۰پورت

هر ۱۰ پورت به صورت Auto Negotiation

هر ۱۰ پورت به صورت Auto MDI/MDIX

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر  ۸ پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد از   ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۲۷۰x181x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

 

SAE-PE8900-FDGM

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای ۹ پورت Rj45 و ۸ پورت PoE

قابلیت مدیریت پورت ها با استفاده از web Browser

هر ۸ پورت دارای پهنای باند  ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbpsدارای آپلینک با پهنای باند ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps

همه پورتها به صورت Auto Negotiation

همه پورتها به صورت Auto MDI/MDIX

توان ۱۵٫۴ وات برای هر  ۸ پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۱۵۰W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

پهنای باند : ۲۰Gbps

دارای دو پورت SFP

قابل اتصال مستقیم فایبر به فایبر با سوییچهای استاندارد مانند Cisco

مسافت قابل انتقال روی پورت شبکه:  ۱۰۰ متر

مسافت قابل انتقال روی فیبر نوری بسته به انتخاب نوع SFP Module

استفاده از  تکنولوژی Fan Less

دمای عملکرد از ۰°C 60°C  تا

دمای انبارش از  ۲۰°C- تا°C  ۷۵

ابعاد: ۲۷۹ x 210 x 44mm

وزن: ۱٫۶۱ کیلوگرم&

 

SAE-PE16160-FDG-U

 

 PIC

 

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای۱۸ پورت Rj45 و ۱۶ پورت PoE

هر ۱۸ پورت دارای پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps

دارای ۲ پورت آپلینک فیبر نوری و RJ45

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر  ۱۶پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد  از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ سانتی گراد

ابعاد ۴۴۰x280x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال در کابل شبکه:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE16160-FDG-NMS

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای ۱۸ پورت Rj45 و ۱۶ پورت PoE

هر ۱۸ پورت دارای پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps

دارای ۲ پورت آپلینک

قابلیت مدیریت پورت ها با استفاده از web Browser

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر  ۱۶پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد  از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ سانتی گراد

ابعاد ۴۴۰x280x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال در کابل شبکه:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE16160F-2GC

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای  ۱۶ پورت PoE و در مجموع ۱۸ پورت Rj45

پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps برای هر ۱۸پورت

هر ۱۸ پورت به صورت Auto Negotiation

هر ۱۸ پورت به صورت Auto MDI/MDIX

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر  ۱۶پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد  از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ سانتی گراد

ابعاد ۲۷۰x181x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE24240-FDG-NMS

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای ۲۶ پورت Rj45 و ۲۴ پورت PoE

هر ۲۶ پورت دارای پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps

دارای ۲ پورت Uplink

قابلیت مدیریت پورت ها با استفاده از web Browser

همه پورتها به صورت Auto Negotiation

همه پورتها به صورت Auto MDI/MDIX

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

همه پورتها  به صورت Guarantee per port

توان ۱۵٫۴ وات برای هر  ۲۴ پورت PoE

پاور خروجی برای همه پورتها  ۴۰۰ وات به صورت Full PoE

پهنای باند : ۴٫۸Gbps

دمای عملکرد از ۰ تا۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۶۰ سانتی گراد

ابعاد: ۴۴۰x280x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال در کابل شبکه:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

SAE-PE24240F-2GC

 PIC

قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تمام دستگاه های استاندارد شبکه

دارای  ۲۴ پورت PoE و در مجموع ۲۶ پورت Rj45

پهنای باند ۱۰/۱۰۰mbps برای هر ۲۶پورت

هر ۲۶ پورت به صورت Auto Negotiation

هر ۲۶ پورت به صورت Auto MDI/MDIX

توان خروجی ۱۵٫۴ وات برای هر۲۴ پورت PoE

کل پاور خروجی برای همه پورتها ۶۵W

پشتیبانی از استاندارد  IEEE 802.3af

روش انتقال Store-And-Forward

پهنای باند :  ۱٫۶ Gbps

دمای عملکرد از   ۰ تا۶۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۶۰ سانتی گراد

ابعاد: ۴۴۰x225x44mm

حداکثر مسافت قابل انتقال:  ۱۰۰ متر

دارای محفظه  فلزی و مستحکم

بدون فن (Fan less)

نصب آسان

سوئیچ POE صنعتی SAE-PE-242400-QGSFPM

 PIC

طراحی کاملا صنعتی ۲۴  پورت RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps به همراه ۴ پورت فیبر نوری (SFP) با سرعت ۱۰۰Mbps

بکارگیری ساده و بدون تنظیمات (Plug and play system)

قابلیت استفاده در مدل های ریل DIN35

هر۲۴ پورت RJ45 به صورت Auto MDI/MDIX

تنظیم خودکار آدرس MAC به همراه قابلیت یادگیری خودکار

قابلیت Auto Negotiation برای ۲۴پورت RJ45 در مدهای Full-duple و Half-duplex

نمایشگر وضعیت LED جهت نمایش حالت های فعال، لینک، توان

سازگاری الکترومغناطیسی با ۴ استاندارد مختلف

دارای کلاس حفاظتی IP40 در محیط‌های صنعتی

عملکرد بسیار مطلوب در محیط‌های صنعتی

پشتیبانی کامل از دو استاندارد صنعتی end-span و mid-span

پشتیبانی از دو استاندارد صنعتی IEEE802.3af و IEEE802.3at

سوئیچ مرکزی SAE-SF28000-SFP

 PIC

دارای ۸ پورت ۱ گیگابیت به صورت SFP پورت

SFP Slot) ها تا M1000 و Full Duplex mode  را پشتیبانی میکنند.)

دارای پورت LAN به عنوان Uplink

ظرفیت سوئیچینگ تا G 18

پشتیبانی از Vlan Ports

کاهش نویز و خرابی به دلیل تکنولوژی Fan Less

عملکرد سوییچ به صورت Non-Blocking

قابلیت Plug &Play

پشتیبانی تا ۱۶۳۲ بایت فریم

مقدار توان مصرفی ۱۰ وات

دمای عملکرد از ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۱۶۵x145x44mm

دارای کیس فلزی و مستحکم

سوئیچ مرکزی SAE-SF24320000SFP-QGM

 PIC

دارای ۲۴ پورت ۱ گیگابیت به صورت SFP

SFP Slot) ها تا M1000 و Full Duplex mode  را پشتیبانی میکنند.)

دارای پورت LAN به عنوان Uplink

ظرفیت سوئیچینگ تا G 18

پشتیبانی از Vlan Ports

کاهش نویز و خرابی به دلیل تکنولوژی Fan Less

عملکرد سوییچ به صورت Non-Blocking

قابلیت Plug &Play

پشتیبانی تا ۱۶۳۲ بایت فریم

مقدار توان مصرفی ۱۰ وات

دمای عملکرد از ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد

دمای انبارش از ۲۰- تا ۷۵ درجه سانتی گراد

ابعاد: ۴۴۰x290x44mm

دارای کیس فلزی و مستحکم

SAE-SF2432000SFP-QTGM

 PIC

دارای ۲۴ پورت ۱ گیگابیت به صورت SFP

دارای Uplink با سرعت ۱۰Gigabit بر بستر فیبر نوری SFP

پشتیبانی از مدهای Full Duplex

دارای پورت LAN به عنوان Uplink

ظرفیت سوئیچینگ تا  ۱۸G

پشتیبانی از Vlan Ports

کاهش نویز و خرابی به دلیل تکنولوژی Fan Less

عملکرد سوییچ به صورت Non-Blocking

قابلیت Plug &Play

پشتیبانی تا ۱۶۳۲ بایت فریم

مقدار توان مصرفی ۱۰ وات

دارای کیس فلزی و مستحکم