طراحی و اجرای پروژه های انفورماتیک | certificates

گواهینامه ها(certificates)

 

 

 

 

این شرکت با تجربه ای ۱۷ ساله در مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های انفورماتیک موفق به اخذ رتبه های معتبر گشته است که در ذیل اورده شده است.

 

کد اقتصادی

گواهی رتبه بندی ۹۵

سمتا ۹۸

نامه نمایندگی قندی ۹۸

شواری انفورماتیک ۹۸

تقدیرنامه ۱

تقدیرنامه ۲

تقدیرنامه ۳