صفحه اصلی

homepage
sgccir-3.jpg
blog-cámara
cable-fiber-internet-670x335_1487440984

طراحی و مشاوره و راه اندازی بستر شبکه و فیبر نوری دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و نصب رک و لدر مسیر ارتباطی تجهیزات دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و مجری نصب کف وسقف کاذب دیتاسنتر
طراحی و مشاوره و نصب کلیه تجهیزات شبکه دیتاسنتر

طراحی و مشاوره و نصب کلیه پروژه های شبکه

فروش تخصصی کابل شبکه PBN در Category های مختلف
فروش کابل شبکه در Category های متفاوت Draka, Leoni, Nexans, Legrand
فروش تجهیزات پسیو شبکه Patch Panel, Keystone, Patch Cord
فروش تجهیزات اکتیو شبکه Media Convertor, Switch

فروش انواع کابل های مسی و فیبر نوری شهیدقندی S.G.C.C و رفسنجان
فروش فیبرنوری ETK, Draka, Leoni, Nexans, OFO
فروش تجهیزات پسیو فیبرنوری Patch Panel, Pigtail, Patch Cord
فروش تجهیزات اکتیو فیبرنوری Media Convertor, Module, Switch

طراحی و مشاوره و نصب کلیه پروژه های مداربسته آنالوگ و دیجیتال
فروش دوربین مداربسته دیجتال و آنالوگ Panasonic, Vivotek
فروش تجهیزات وابسته دوربین مداربسته NVR, DVR, Keyboard

telegram

instagram

linked in

facebook